Prístrojové vybavenie

Leica Viva GS14

Leica GS14 je najkompaktnejší a najvýkonnejší GNSS prijímač. Integrované mobilné technológie a UHF modem znamená, že je vhodný pre akékoľvek meracie úlohy. Vďaka svojej výhodnej, integrovaného navrhovanie, Leica GS14 je ľahko ovládateľný. Spolu s vedúcou GNSS RTK Leica GS14 spĺňa najvyššie štandardy pre technológiu merania.

Leica Viva GNSS GS 08 Plus - 2x

Leica GS08 integruje najnovšie technológie od firmy Leica Geosystems, popredného svetového poskytovateľa meracích riešení. Všetky súčasti systému Leica GS08 perfektne spolupracujú a vytvárajú ľahký bezkáblový sieťový rover. Obsahuje najnovšiu GNSS technológiu GPS + GLONASS, integrovaný 3.5G modem v ovládači s WiFi a fotoaparát a má najvyššia spoľahlivosť RTK na svete – 99,99%.

Leica GS09 GNSS RTK System - 2x

Druhá generácia najpredávanejšieho RTK GNSS prijímača na Slovensku. Vylepšený o najnovší trojfrekvenčný prijímač pripravený na príjem GALILEO, GPS L5 a COMPASS a rozšírený o ďalšie užitočné funkcie a rozhrania.

LEICA TS12

Leica Viva TS12 Lite je motorizovaná totálna stanica s automatickým zacielením na hranol. Vďaka príslušnosti k rade Leica Viva, disponuje Leica Viva TS12 Lite najmodernejším hardvérom s výkonným procesorom, presným bezhranolovým diaľkomerom, vynikajúcou motorizáciou a presným systémom ATR

Leica FlexLine TS 06 plus

Totálna stanica navrhnutá pre rozsiahly rad aplikácií od jednoduchých úloh až po aplikácie vyžadujúce vyššiu presnosť. Stanica disponuje systémom pre meranie uhlov až do presnosti 1”, bezhranolovým diaľkomerom do 500m a pre ešte väčšiu flexibilitu je k dispozícii rozsiahly rad voliteľných možností ako napr. vytyčovacie svetlá, bezhranolový diaľkomer do 1000m a mnohé ďalšie.

 

Leica FlexLine TS02

Ideálna totálna stanica pre štandardné úlohy v geodézii navrhnutá pre úlohy nevyžadujúce tú najvyššiu presnosť. Obsahuje veľké množstvo vstavaných aplikácií, ktoré prácu zrýchlia a zefektívnia.

Leica TCRA 1105 PLUS

Leica Sprinter 150M

Digitálny nivelačný prístroj Leica Sprinter 150M umožňuje vykonávať prácu rýchlo a efektívne. Má všetky vlastnosti ako SPRINTER 50 a navyše aj USB rozhranie, automatické výpočty výšok a prevýšení a mnohé ďalšie.

Zeiss Ni 007

Precízny nivelačný prístroj s kompenzátorom, určený na veľmi presnú niveláciu. Základné tech.parametre: zväčšenie: 32 x, najkratšia meraná vzdialenosť: 2,2 m a str.km chyba: 0,7 mm.

DJI Phantom 4 - Smart drone