Meriame pre Vás...

Geodetická a kartografická činnosť

Geodetická a kartografická činnosť
 • Kataster nehnuteľností
 • Inžinierska geodézia
 • Mapovanie a účelové mapy
 • Inžiniering
 • Projektové služby
Viac

Referencie

Referencie
 • Kataster nehnuteľností
 • Sídliská, obchodné centrá
 • Polyfunkčné objekty
 • Cestné stavby, parkoviská
 • Inžinierske siete
Viac

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky

Pripravili sme pre Vás zoznam otázok aj s odpoveďami, v ktorých sa Vám snažíme najzrozumiteľnejšou formou vysvetliť rôzne odborné pojmy.

Viac

Sme držiteľom ISO 9001:2015

Viac

O firme

Firma Matúš Debnár – GEOTECH vznikla roku 2009 ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia vydaným Obvodným úradom v Banskej Bystrici.

V roku 2013 pre neustále narastajúci počet nových zákazníkov, združením dovtedy samostatne podnikajúcich fyzických osôb vznikla firma GEOMAD s.r.o. Hlavným predmetom jej činnosti sú geodetické práce realizované v oblasti investičnej výstavby a katastra nehnuteľností.

Realizované vybrané geodetické a kartografické činnosti ( § 6 Zákona č. 215/1995 Z.z.) sú vykonávané pod vedením a odborným dohľadom autorizovaných inžinierov geodetov a kartografov.

Prečo si vybrať nás?

https://www.geomad.sk/uploads/preco_prave_geomad.jpg

Firma disponuje modernou meračskou a výpočtovou technikou, pomocou ktorej uplatňuje najnovšie geodetické technológie a vyhodnocovacie postupy.

Ponúkame Vám:

 • kvalitu,
 • odbornosť,
 • profesionalitu,
 • skúsenosti,
 • rýchlosť,
 • komunikatívnosť,
 • a to všetko za prijateľné ceny.

Sme členmi

Komory geodetov a kartografov

 

Zamestnávateľský zväz geodézie a kartografie