+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Letecké snímkovanie

ÚvodSlužbyLetecké snímkovanie

Letecké mapovanie

Letecké snímkovanie pomocou dronov prináša benefity všade tam, kde je potrebné hodnotiť územie rýchlo a s vysokou presnosťou. Výstupom z mapovania sú nielen tradičné letecké mapy, ale aj digitálne modely povrchu, digitálne modely terénu, termálne či multispektrálne mapy. Jedinečné využitie leteckého mapovania prináša najmä kombinácia výstupov z rôznych senzorov. Takto získané a nami vyhodnotené dáta poskytujú vysokú pridanú hodnotu so širokými možnosťami ich ďalšieho využitia.

Viac o leteckom mapovaní

LiDAR

Jedinečnosť technológie LiDAR (Light Detection and Raging) spočíva v schopnosti efektívneho zamerania rozsiahlych a zložitých štruktúr (napr. elektrické vedenia) v geodetických presnostiach. Ďalšou prednosťou je schopnosť penetrácie laserového lúča cez vegetáciu, čo umožňuje efektívne zameranie skutočného terénu územia.

Ak sa výstupy z LiDARu navyše skombinujú s tradičným leteckým mapovaním, výsledkom sú priestorovo i vizuálne najkomplexnejšie a najpresnejšie údaje o skúmanom území, ktoré možno súčasnou technológiou dosiahnuť.

Viac o technológii LiDAR

BIM (Building Information Modelling)

BIM (Building Information Modelling) predstavuje spojenie softvéru a leteckého mapovania do jedného logického celku. Cieľom je poskytnúť silný informačný nástroj pre sektor stavebníctva. Kombinuje presnosť leteckých máp a pridanú hodnotu 3D modelov s intuitívnym cloudovým prostredím. Týmto spôsobom prináša BIM nový pohľad na stavenisko a otvára široké možnosti plánovania, efektívnej tímovej spolupráce a kontroly.

Viac o BIM

Termovízia

Termovízia je dlhodobo účinný a nenahraditeľný nástroj v mnohých priemyselných odvetviach. Drony však posúvajú túto technológiu ešte o krok ďalej. Kombinácia kvalitnej termokamery a dronu spoľahlivo deteguje aj minimálne teplotné anomálie, ktoré pomocou tradičnej pozemnej termovízie nie je možné odhaliť. Takto dokážeme pokryť rozsiahle územie a to s bezprecedentnou rýchlosťou a efektivitou.

Naša partnerská spoločnosť je certifikovaná pre činnosti v oblasti infračervenej diagnostiky a termálnych inšpekcií.

Viac o termovízii

Presné poľnohospodárstvo

Nasadenie dronov v poľnohospodárstve prináša komplexný pohľad na polia a úrodu. Letecké mapovanie s použitím multispektrálneho senzora dokáže spoľahlivo odhaliť vysychanie rastlín, rôznorodosť pôdy a rozširuje možnosti analýzy obsahu chlorofylu a nutrientov v rastlinách. Nami získané a vyhodnotené dáta Vám umožnia prijímať efektívne rozhodnutia a zvyšovať tak zdravie pestovaných plodín.

Letecké mapovanie pomocou dronov je zároveň ideálny nástroj pre účely pozemkových úprav, poskytovania podpory a dotácii v poľnohospodárstve, ako aj pre prípadné uplatňovanie kompenzačných mechanizmov.

Letecké snímkovanie poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Terradron s.r.o., ktorá je jednou z prvých spoločností na Slovensku poskytujúcou profesionálne služby založené na technológii bezpilotných lietadiel.

Viac o presnom poľnohospodárstve