+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Presné poľnohospodárstvo

ÚvodSlužbyLetecké snímkovaniePresné poľnohospodárstvo

Nasadenie dronov v poľnohospodárstve prináša komplexný pohľad na polia a úrodu. Letecké mapovanie s použitím multispektrálneho senzora dokáže spoľahlivo odhaliť vysychanie rastlín, rôznorodosť pôdy a rozširuje možnosti analýzy obsahu chlorofylu a nutrientov v rastlinách. Nami získané a vyhodnotené dáta Vám umožnia prijímať efektívne rozhodnutia a zvyšovať tak zdravie pestovaných plodín.

Letecké mapovanie pomocou dronov je zároveň ideálny nástroj pre účely pozemkových úprav, poskytovania podpory a dotácii v poľnohospodárstve, ako aj pre prípadné uplatňovanie kompenzačných mechanizmov.

Letecké snímkovanie poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Terradron s.r.o., ktorá je jednou z prvých spoločností na Slovensku poskytujúcou profesionálne služby založené na technológii bezpilotných lietadiel.