+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Laserové skenovanie

ÚvodSlužbyLaserové skenovanie

Laserové skenovanie je technológia, ktorá umožňuje získavať presné a detailné 3D modely objektov, budov, krajiny, či dokonca celých miest. Laserové skenovanie sa stalo v poslednej dobe stále dôležitejším nástrojom pre geodetov a jeho využitie sa stále rozširuje.

Ako funguje laserové skenovanie

Pri laserovom skenovaní sa používa laserový snímač, ktorý vysiela laserové lúče na povrch objektu. Tie sa odrazia od povrchu a vrátia sa naspäť na snímač. Snímač potom zaznamenáva časový rozdiel medzi vyslaním a prijatím laserového lúča, ktorý umožňuje vypočítať vzdialenosť od snímača k povrchu.

Postupné skenovanie celého objektu vytvára mračná bodov, ktoré sa následne spracúvajú pomocou špeciálneho softvéru. Tento softvér dokáže spojiť jednotlivé body do súvislých plôch, čím vytvorí presný 3D model objektu.

Využitie laserového skenovania

Laserové skenovanie má mnoho využití v oblasti architektúry, stavebníctva, kriminalistiky, medicíny a mnohých ďalších oblastiach. V geodetickej činnosti sa laserové skenovanie používa na získanie presných 3D modelov terénu, budov, mostov a ďalších stavieb, ako aj na monitorovanie ich stavu. Laserové skenovanie umožňuje geodetom získať komplexné údaje o priestorovom rozložení, tvaroch a rozmeroch objektov vo veľmi krátkom čase.

V oblasti geodetickej činnosti sa laserové skenovanie používa na mnohé účely, vrátane:

 • monitorovanie stavu stavieb a mostov – laserové skenovanie môže byť použité na monitorovanie zmien v štruktúrach a stavbách, čím umožní detegovať prípadné poruchy a poškodenia,
 • výroby detailných plánov – laserové skenovanie umožňuje geodetom vytvárať detailné plány budov, objektov v presnej mierke, čím umožňuje lepšiu vizualizáciu návrhov a projektov,
 • dokumentovanie kultúrneho dedičstva – laserové skenovanie umožňuje zachytiť detaily kultúrneho dedičstva, ako sú napríklad pamätníky, sochy alebo historické budovy. Tieto údaje môžu byť použité na ich presné reprodukovanie alebo na ich digitálne uchovanie pre budúce generácie.
 • meranie presných výšok a tvarov terénu – geodeti môžu používať laserové skenovanie na vytvorenie vysoko presných digitálnych modelov terénu, ktoré môžu slúžiť ako podklad projektovanie stavebných projektov,
 • získavanie údajov v kriminalistike – laserové skenovanie je rýchla metóda, akou je možné naskenovať miesto činu, ku ktorému sa kriminálny technici vedia spätne pomocou 3D reality vrátiť.

Laserové skenovanie umožňuje získať veľmi detailné a presné 3D modely stavieb a ich okolia. Tieto modely môžu slúžiť ako základ pre tvorbu stavebnotechnickej dokumentácie ako je napríklad projektová dokumentácia, stavebný denník, správa o stave ap.

Výhody laserového skenovania

Využitie laserového skenovania pri tvorbe stavebnotechnickej dokumentácie má niekoľko výhod:

 1. Presnosť a detailnosť – laserové skenovanie umožňuje získať vysoko presné a detailné 3D modely stavieb a okolia, čím umožňuje presnejšie plánovanie a projektovanie.
 2. Rýchlosť a efektívnosť – získanie 3D modelu pomocou laserového skenovania je oveľa rýchlejšie a efektívnejšie ako tradičné metódy, ako je napríklad ručné meranie.
 3. Vizualizácia a simulácia – 3D modely získané pomocou laserového skenovania môžu byť použité na vizualizáciu a simuláciu rôznych situácií a scenárov, čím umožňuje lepšie porozumenie a plánovanie stavby.

Laserové skenovanie od profesionálov

V našej geodetickej spoločnosti GEOMAD pracujeme s profesionálnym laserovým skenerom FARO Focus Premium vyvinutým spoločnosťou FARO. Patrí k jedným z popredných svetových výrobcov laserových skenerov. Tento skener umožňuje získať veľmi presné a detailné 3D modely objektov.

Tento skener má dosah až 150 metrov a môže skenovať rýchlosťou až 2 000 000 bodov za sekundu, čím umožňuje rýchle a efektívne získanie veľkého množstva dát o objektoch a priestoroch.

FARO Focus Premium je veľmi výkonný a spoľahlivý laserový skener, ktorý poskytuje vysokú presnosť s odchýlkou merania do 1 mm, rýchlosť a efektívnosť pri získavaní dát o objektoch a priestoroch.

Laserový skener FARO Focus Premium môže poskytnúť rôzne typy výstupov, vrátane:

 1. 3D modelu – skenované dáta môžu byť spracované a použité na vytvorenie detailného a presného 3D modelu objektu alebo priestoru.
 1. mračná bodov – skenované dáta môžu byť zobrazené ako mračná bodov, ktoré zobrazujú polohu a vzdialenosť jednotlivých bodov v priestore.
 1. fotografie – FARO Focus Premium môže tiež zachytiť fotografie scény a tieto fotografie môžu byť integrované do výsledného 3D modelu alebo použité ako samostatné výstupy.
 1. analýzy – skenované dáta môžu byť použité na rôzne analýzy, ako je napríklad sledovanie deformácií alebo výpočet objemu z rozdielu dvoch modelov