+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...
+421 48 381 14 33

info@geomad.sk

Referencie

ÚvodReferencie

Kataster nehnuteľností

 • Slovenská správa ciest – SSC
 • Národná dialničná spoločnosť – NDS
 • Ministerstvo obrany SR
 • Lesy SR
 • Mesto Banská Bystrica
 • Obec Vlkanová
 • Obec Kynceľová
 • Obec Čerín – Čačín
 • Rodinné domy – ročne vykoná naša firma stovky vytýčení a geometrických plánov
 • Hranice pozemkov – ročne vykoná naša firma stovky zameraní, vytýčení a geometrických plánov

Sídliská, obchodné centrá, polyfunkčné objekty

 • Bytový komplex Tajovského 2 VILADOM, obytná zóna (2021 – vo výstavbe) (TEXO GROUP s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Bytový komplex PETELEN, B. Bystrica, obytná zóna (2020 – vo výstavbe)
  (I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.), komplexné geodetické práce
 • Rekonštrukcia južného opevnenia Trenčiansky hrad (2018 – 2020)
  (Metrostav a.s.), komplexné geodetické práce
 • Výrobný areál CONTINENTAL Zvolen, rozšírenie priestorov v závode (2018 – 2020)
  (Metrostav a.s.), komplexné geodetické práce
 • Bytový komplex Rudlovský potok, B. Bystrica, obytná zóna (2017 – 2020)
  (RS – Building s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Bioklimatické retenčné vodné prvky, Technická univerzita Zvolen
  Podzemné nádrže pre zachytenie dažďovej vody v areály TUZV
  Prístavba Relax zóny, Technická univerzita vo Zvolene (2017)
  (MIJAS s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Zberný dvor – Očová (2017)
  (EUROVIA SK, a.s.), komplexné geodetické práce
 • Špecializované predajne – Brezno (2017)
  (EUROVIA SK, a.s.), komplexné geodetické práce
 • Čerpacia stanica PHM a Koliba, Kostiviarska, Nový Svet (2017 – 2018)
  (UNIDOR SK s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • TERMINAL SHOPPING CENTER Banská Bystrica (2016 – 2017)
  (VÍTKOVICE REVMONT a.s.), komplexné geodetické práce
 • BELVEDER, obytná zóna ORION MIRA CETY (2016 – 2018)
  (I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.), komplexné geodetické práce
 • Obytný súbor Jankov Vršok, B. Bystrica, obytná zóna (2015 – 2016)
  (MIJAS s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Obytný súbor Moskovská, B. Bystrica, obytná zóna (2014 – 2016)
  (ESIN construction, a.s.), komplexné geodetické práce
 • SHOWROOM OPEL Banská Bystrica (2014)
  (REEM s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • BD PARK, obytná zóna (2013 – 2014) (TRI STAV s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • BD DRUŽBY, obytná zóna (2013 – 2014)  (I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.), komplexné geodetické práce
 • MILESTONE 2, obytná zóna (2012 – 2013)
  (Sirila s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • Rodinné radové domy, Pod Dúbravou (2011 – 2013) (TCJ Invest s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • KAUFLAND v.o.s., Sládkovičova ulica, Banská Bystrica (2011 – 2012)
  (Zipp BA), komplexné geodetické práce
 • OTP BANK, Lazovná ulica BB Polyfunkčný dom – obytná zóna, (2010 – 2011)
  (I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.), komplexné geodetické práce
 • RADVAŇ PARK OC, Banská Bystrica (2010 – 2012)
  (Hant BA), komplexné geodetické práce
 • MILESTONE 1, obytná zóna (2009 – 2011)
  (MIJAS s.r.o.), komplexné geodetické práce
 • BELVEDER, obytná zóna (2008 – 2013) (I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.), vytyčovacie práce
 • HOTEL KASKÁDY WELLNESS & SPA, Sielnica
  komplexné geodetické práce
 • a mnoho ďalších

Inžinierske siete

 • AGLOMERÁCIA OSLANY – ČERENANY – KANALIZÁCIA A ČOV (2017 – 2020)
  (DOPRASTAV a.s., Metrostav a.s., ACCORD s.r.o.)
  komplexné geodetické práce
 • AGLOMERÁCIA HRIŇOVÁ – KANALIZÁCIA A ČOV (2017 – 2020)
  (M – SILNICE SK s.r.o., KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.)
 • Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403 (2018 – 2019)
  (STRABAG SK), komplexné geodetické práce
 • Fotovoltaické elektrárne (2010 – 2012)
  Šamorín, Rohovce, Plešivec, Chrťany, Kalinovo, Pôtor, Dúbravy, Ráztoka
  komplexné geodetické práce

Podzemné a nadzemné inžinierske siete (prípojky, preložky a nové siete), zákresy do digitálnej mapy mesta, sú to stovky prác vykonaných ročne.

Dopravné cestné stavby, parkoviská

 • Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, vrátane tunela Višňové , (2021 – vo výstavbe) (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), komplexné geodetické práce pre projektanta 
 • Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto, Úsek: Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), komplexné geodetické práce pre projektanta (DSP v podrobnosti DRS)
 • Cyklotrasa Brezno – Valaská (2020 – vo výstavbe), (Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o.), komplexné geodetické práce
 • Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky, (2020) (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), geodetické práce v pôsobnosti na úseku (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.) DSZ, DÚR
 • Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, (Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.), komplexné geodetické práce DSZ, DÚR
 • Protipovodňová ochrana Banská Bystrica : Banská Bystrica – Majer, ochrana intravilánu pred povodňami – rekonštrukcia (2019 – vo výstavbe), (STRABAG PaIS – STRABAG SK – INPEK), komplexné geodetické práce
 • Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403 (2018 – 2019), (STRABAG SK), komplexné geodetické práce
 • I/65 Kremnica – Kremnické Bane (2017 – 2018), (Doprastav a.s.), geodetické práce v pôsobnosti na úseku Doprastav a. s.
 • Obnova cesty I/50 Ružová Osada (2015), (SKANSKA SK a.s.), geometrické plány ku kolaudácií, komplexné geodetické práce
 • PP Sever Nitra – Jaguar Land Rover (2015 – 2018), (Doprastav a.s.), geodetické práce v pôsobnosti na úseku Doprastav a. s.
 • Letisko Sliač – V. etapa IBS (2015 – 2016), (BONUL s.r.o, AB – STAV s.r.o,), komplexné geodetické práce
 • R2 Pstruša – Detva – Kriváň (2014 – 2015), (Doprastav a.s.), geodetické práce v pôsobnosti na úseku Doprastav a. s.
 • Obnova cesty I/72 Zbojská sedlo Tisovec (2013 – 2015), (Doprastav a.s., Minova Bohemia CZ), komplexné geodetické práce
 • KAUFLAND v.o.s., Sládkovičova ulica, Banská Bystrica (2011-2012), (Zipp BA), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • RADVAŇ PARK OC, Banská Bystrica (2011-2012), (Hant BA), komunikácie, prístupové cesty, parkoviská
 • a mnoho ďalších

Pozrieť foto referencie