+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Building Information Modelling

ÚvodSlužbyLetecké snímkovanieBuilding Information Modelling

BIM (Building Information Modelling) predstavuje spojenie softvéru a leteckého mapovania do jedného logického celku. Cieľom je poskytnúť silný informačný nástroj pre sektor stavebníctva.

Kombinuje presnosť leteckých máp a pridanú hodnotu 3D modelov s intuitívnym cloudovým prostredím. Týmto spôsobom prináša BIM nový pohľad na stavenisko a otvára široké možnosti plánovania, efektívnej tímovej spolupráce a kontroly.