+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Letecké mapovanie

Letecké snímkovanie pomocou dronov prináša benefity všade tam, kde je potrebné hodnotiť územie rýchlo a s vysokou presnosťou. Výstupom z mapovania sú nielen tradičné letecké mapy, ale aj digitálne modely povrchu, digitálne modely terénu, termálne či multispektrálne mapy. Jedinečné využitie leteckého mapovania prináša najmä kombinácia výstupov z rôznych senzorov. Takto získané a nami vyhodnotené dáta poskytujú vysokú pridanú hodnotu so širokými možnosťami ich ďalšieho využitia.