+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Jedinečnosť technológie LiDAR (Light Detection and Raging) spočíva v schopnosti efektívneho zamerania rozsiahlych a zložitých štruktúr (napr. elektrické vedenia) v geodetických presnostiach. Ďalšou prednosťou je schopnosť penetrácie laserového lúča cez vegetáciu, čo umožňuje efektívne zameranie skutočného terénu územia.

Ak sa výstupy z LiDARu navyše skombinujú s tradičným leteckým mapovaním, výsledkom sú priestorovo i vizuálne najkomplexnejšie a najpresnejšie údaje o skúmanom území, ktoré možno súčasnou technológiou dosiahnuť.