Referencie

Kataster nehnuteľností

Sídliská, obchodné centrá, polyfunkčné objekty

Dopravné cestné stavby, parkoviská

Inžinierske siete

Podzemné a nadzemné inžinierske siete (prípojky, preložky a nové siete), zákresy do digitálnej mapy mesta, sú to stovky prác vykonaných ročne.