+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Inžiniering

Vďaka efektívnemu inžinieringu sa vyhnete zbytočnému navýšeniu nákladov počas projektovej a realizačnej fázy. Inžinierska činnosť u nás zabezpečuje:

  • Predjednanie investičného zámeru s dotknutými osobami
  • Vybavenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia
  • Legalizácia stavieb, búracie povolenia
  • Zastupovanie investora voči tretím osobám (miestne úrady, projektanti, dodávatelia stavby)
  • Zabezpečenie stavebného dozoru
  • Spracovanie tendrov a pomoc pri výbere dodávateľa stavby