+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Kolaudačné rozhodnutie

ÚvodSlužbyInžinierska činnosťKolaudačné rozhodnutie

Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie priamo na mieste stavby. Konanie sa začína vždy na žiadosť stavebníka.

Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné na:

  • Užívanie dokončenej stavby alebo jej časti, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
  • Kópia kolaudačného rozhodnutia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla, jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade
  • Správa katastra vyžaduje rozhodnutie ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností
  • Na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti