+421 48 381 14 33,  info@geomad.sk

Meriame pre Vás...

Územné rozhodnutie

Pri výbere lokality na pripravovaný investičný zámer alebo pri výbere pozemku na stavbu rodinného domu je vhodné oboznámiť sa s územno-plánovacou dokumentáciou vydanou pre konkrétne územie.

Z územno-plánovacej dokumentácie získate informácie, na aké účely je pozemok určený a zároveň aké sú podmienky výstavby.