Laserové skenovanie sa stalo neodmysliteľným nástrojom používaným v oblasti geodetickej činnosti a mapovania. Ide o modernú metódu, ktorá poskytuje presné a detailné 3D zobrazenie fyzického prostredia, vďaka čomu je využívaná v rôznych oblastiach, vrátane inžinieringu a leteckého mapovania. Aké princípy využíva a aké techniky laserového skenovania poznáme?

Laserové skenovanie je proces, ktorý za pomoci laserového žiarenia sníma jednotlivé objekty a zabezpečuje tým vytvorenie obrazu prostredia, v ktorom sa nachádzajú. Tento proces prebieha za pomoci laserového skenera, ktorý vysiela laserové lúče na povrch vybraného prostredia a následne zachytáva ich odrazy. Odrazy, ktoré skener zachytí, sa ďalej dôkladne spracúvajú. Vytvárajú tzv. bodové oblaky s veľkým množstvom presných polohových informácií, na základe ktorých je potom možné vytvoriť presné a detailné 3D zobrazenie vybraného prostredia.

Aktívny laserový skener

Existujú rôzne typy laserových skenerov, ktoré sa vzájomne líšia nielen svojimi vlastnosťami, ale aj funkčnosťou. Jedným z najpoužívanejších je aktívny laserový skener, ktorý na zobrazenie prostredia využíva metódu merania času letu lúča. Znamená to, že laserový skener zaznamenáva dĺžku času, ktorý prejde, kým sa vysielačom nasmerované lúče smerované na povrch odrazia od objektov v danom prostredí a vrátia sa späť k senzoru. Práve na základe tejto informácie je totiž možné vypočítať presnú vzdialenosť medzi senzorom a povrchom. Výhodou aktívnych laserových skenerov je najmä väčší dosah, vďaka čomu sú vhodné aj pre skenovanie objektov na väčšie vzdialenosti.

Pasívny laserový skener

Ďalším typom skeneru je pasívny laserový skener. Tento typ funguje na princípe pasívneho snímania laserových lúčov, ktoré sú vysielané z iných zdrojov, napríklad zo satelitov alebo lietadiel. Pasívne laserové skenery zaznamenávajú odrazy týchto lúčov, na základe čoho vytvárajú bodové oblaky nevyhnutné pre tvorbu zobrazenia. Tento typ laserových skenerov je vhodný najmä pre letecké mapovanie, ktoré si vyžaduje získať a zhromaždiť údaje o území veľkého rozsahu.

Výhody laserového skenovania

Výhodou laserového skenovania je jeho schopnosť získavať veľké množstvo presných údajov. Skenovanie je rýchle a efektívne, umožňuje vytvárať podrobné mapy a digitálne modely terénu vrátane ortofotomáp. Výhodou údajov, ktoré laserové skenovanie zhromažďuje, je aj ich vysoká presnosť, vďaka čomu z nich informačný základ čerpá aj geodetická činnosť a BIM.

Ďalšou z výhod je okrem rýchlosti a efektivity aj možnosť skenovania v ťažko dostupných oblastiach. Laserové skenery môžu byť totiž umiestnené napr. na lietadlách, vďaka čomu je možné získať údaje aj z oblastí, akými sú horské masívy či trvalo zalesnené územia.

Laserové skenovanie – techniky

V rámci laserového skenovania sa na dosiahnutie presných výsledkov využívajú rôzne technológie a postupy. Jednou z týchto techník je napr. bodové skenovanie, ktoré zaznamenáva polohy bodov na povrchu objektov. Tento proces sa opakuje z viacerých pozícií a uhlov, čo umožňuje získať celkový obraz objektu z každej perspektívy a vytvoriť tak 3D model, ktorý bude podrobný a presný.

Laserové skenovanie je tak z hľadiska geodetickej činnosti a mapovania mimoriadne cenným nástrojom. Jeho princípy umožňujú získavať presné 3D údaje o objektoch a prostredí a vytvárať tak podrobné a presné digitálne modely terénu, budov a iných objektov, čo je z hľadiska plánovania a navrhovania podoby prostredia absolútne nevyhnutné.